MSKÜ en az lise mezunu 8 takım için işçi alımı yapacak! Müracaat kuralları neler?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca Mühendis, Ofis İşçisi, Psikolog, Sıhhat Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Şoför  ve Paklık Görevlisi takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar tarafından istihdam sağlayacak olan kurum, müracaat kaideleri ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları paylaştı. İşte MSKÜ işçi alımı resmi ilan metni…

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işçi alımı müracaatları 28 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 14 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar üniversitenin web sayfası www.mu.edu.tr üzerinden temin edeceği müracaat formu ve gerekli dokümanlar ile birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaatlarını yapmaları gerekiyor. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1. Müracaat formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)

2. 2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç dokümanı.

3. Mezuniyet Dokümanı (e-Devlet üzerinden alınan evrak kabul edilecektir.)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

6. İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan evrak kabul edilecektir.)

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Dokümanı (e-Devlet üzerinden alınan evrak kabul edilecektir.)

8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)

9. Özel kurallarda istenen başka dokümanlar (Özel Güvenlik Kimlik Kartı, SCR Evrakı, Şoför Evrakı, Tecrübe Dokümanı v.s.)

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen kaideleri taşımak.

2. Tercih edilecek konumun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

3. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

5. Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, birden fazla takıma müracaat yapanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

6. Kamu vazifesinden KHK ile çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

7. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 6 ncı hususu mucibince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet kontratı Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

8. Misyonunu devamlı yapmasına mani teşkil edecek sıhhat sorunu bulunmadığını, tam teşekküllü bir sıhhat kuruluşundan aldığı sıhhat raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

9. Atanmaya hak kazanan adaylar vazife yerinde ikamet etmek zorundadır.

RESMİ İLAN METNİ

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.