TMMOB Bursa: BURULAŞ helikopter pistine otel yapılamaz

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 29.09.2020 tarihinde yapılan plan değişikliğiyle, Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi’nde bulunan Helitaksi ve Burulaş Otoparkı olarak kullanılan alanın “Ticaret-Turizm alanı” olarak kabul edilmesini protesto etti.

Kurul adına “BURULAŞ Helikopter Pistine Otel Yapılamaz” başlıklı basın açıklamasını TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik okudu.

Tetik tarafından yapılan açıklamada Bursa İli Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesinde 252 ada 8-49-50-51-52 ada bulunan Helikopter Pisti “Belediye Hizmet Alanı”, “Özel Sosyal Tesis Alanı” ve “Otopark” olarak planlı iken, Plan Değişikliği yapılarak Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.09.2020 tarih ve 1422 sayılı kararı ile “Ticaret + Turizm Alanı”, “Özel Sosyal Tesis Alanı”, “Park Alanı” ve kısmen “Belediye Hizmet Alanı” olarak onaylandığı hatırlatıldı.

Bu değişikliğe TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz” şeklindeki maddeyi gerekçe göstererek itiraz etmiştiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“İtiraz dilekçesinde ayrıca anılan Parselde Belediye Hizmet Alanı ve Otopark Alanı’nın kaldırılarak 11.215 m2 sine, Emsal =1,75 ve Yükseklik maksimum 60 m. olacak şekilde Ticaret ve Turizm(Otel) yapılmak üzere Plan değişikliği yapıldığı ifade edilmektedir.

İmar Kanunu’nunda “Ek Madde 8 – (Ek:14/2/2020-7221/12 md.) “.. Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.” hükmüne rağmen ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadan planlanan alan “Riskli Bina Tespit Edilerek Kentsel Dönüşüm Yapılan Alan” olarak değerlendiren bu PLAN DEĞİŞİKLİĞİ’nde “Kamu Yararı” olmadığı açıktır.

Ancak plan değişikliğine başka da hiçbir Akademik Oda ve Kurum itiraz etmediği gibi, Yürütmenin Durdurulması veya Plan İptali için dava da açmamıştır.

Değişikliğin TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nun Şubat Ayı Olağan Toplantısında gündeme alınarak karara bağlanmasının ardından TMMOB Bursa İKK Sekreterliği 19 Şubat 2022 tarihinde TMMOB’den aldığı yetkiden sonra Dava açma süreci başlatılmıştır.

Plan değişikliği hakkında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden istenen belgelerin 24.03.2022 tarihinde İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine ulaşmasının ardından Dava Dilekçesi hazırlanarak “Bursa İdare Mahkemesi”ne sunulmuştur.

Yukarıda sayılan gerekçeler ile bunların hukuksal ve teknik açıklamalarının içeren dava dilekçesinde de yer aldığı gibi yapılan Plan Değişikliği’nin bölgeye yeni sorular getireceği gibi, hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle Yürütmenin Durdurulması ve yapılan Plan Değişikliğinin İptal Edilmesi Gerekmektedir.

Burada bir kez daha ifade etmek isteriz ki; TMMOB olarak Ranttan DEĞİL Kamudan ve Ülkeden yana TARAFIZ. Bursa’daki tüm Akademik Odaları ve Kurumları da aynı şekilde Ranttan DEĞİL Kamudan ve Ülkeden yana TARAF Olmaya Davet Ediyoruz.!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.